این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
Home > محورهای کنفرانس
.: محورهای کنفرانس

محورهای کامپیوتر

محورهای پردازش سیگنال

شبکه های کامپیوتری

پردازش سیگنال پیوسته

امنیت داده و شبکه

پردازش سیگنال گسسته

مهندسی نرم افزار

پردازش آماری سیگنال

مهندسی سخت افزار

پردازش وفقی سیگنال

فناوری اطلاعات

پردازش غیر خطی سیگنال

سیستم های هوشمند و رایانش نرم

پردازش گرافیک نظری سیگنال

الگوریتم و نظریه محاسبات

پردازش آرایه ای سیگنال

سیستم های موازی و توزیعی

پردازش چند نرخی سیگنال

معماری کامپیوتر و سیستم های دیجیتال

پردازش چند بعدی سیگنال

معماری سیستم های اطلاعاتی (نرم افزار و سازمان)

پردازش چند کاناله سیگنال

هوش مصنوعی

پردازش بهنگام سیگنال

میکروالکترونیک و نانو تکنولوژی

پردازش سیگنال چند رسانه ای

پردازش داده های حجیم

پردازش کاربردی سیگنال

رایانش ابری

پردازش سیگنال راداری

اینترنت اشیاء

پردازش سیگنال صوتی

 

پردازش سیگنال تصویری

 

پردازش سیگنال داده های حجیم

 

پردازش سیگنال در اینترنت اشیاء

 

پردازش سیگنال در شبکه های بیسیم حسگری

 

پردازش سیگنال در مخابرات و شبکه های داده

 

سخت افزارهای پردازش سیگنال

 

ایده ها و کاربردهای نوین در پردازش سیگنال

 

ادغام اطلاعات