این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

زمان دقیق برگزاری کنفرانس اعلام شد

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند تاریخ دقیق بر گزاری کنفرانس طی جلسه شورای سیاستگذاری کنفرانس روز18 آذر و یک روزه تعیین شد .لذا از کلیه شرکت کنندگان درخواست می گردد از طریق وب سایت پیگیر جزییات برگزاری باشند.

 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند تاریخ دقیق بر گزاری کنفرانس طی جلسه شورای سیاستگذاری کنفرانس روز18 آذر و یک روزه تعیین شد .لذا از کلیه شرکت کنندگان درخواست می گردد از طریق وب سایت پیگیر جزییات برگزاری باشند.بازگشت1395/08/07
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !