این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

کارگاه بررسی مدل و اثبات ویژگی­های رفتاری سیستم­ها توسط دکتر سعید پاشازاده

کارگاه بررسی مدل و اثبات ویژگی­های رفتاری سیستم­ها توسط دکتر سعید پاشازاده ...

 عنوان فارسی کارگاه:

بررسی مدل و اثبات ویژگی­های رفتاری سیستم­ها

عنوان انگلیسی کارگاه:

Model Checking and Verification of Behavioral Properties of Systems

ارائه کننده:

سعید پاشازاده

دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

روش­های رسمی مبتنی بر ریاضیات هستند و با هدف قابلیت اثبات ویژگی­های رفتاری سیستم­های مختلف ایجاد شده­اند. زبان­های رسمی مختلفی وجود دارند که هر کدام از آ­ن­ها برای اثبات برخی ویژگی­های محدود و یا سیستم­های خاصی ایجاد شده­اند. اغلب روش­های رسمی قابلیت تعمیم پایینی برای استفاده در حوزه­های متنوع دارند. شبکه پتری رنگی سلسله مراتبی توسعه­ای از شبکه پتری سنتی است که قابلیت مدل­سازی آن به­طرز چشمگیری توسعه یافته است. این روش رسمی برای مدل­سازی و بررسی ویژگی­های رفتاری سیستم­های همروند در مرحله طراحی ابداع شده است. شبکه­ پتری رنگی دارای واسط گرافیکی ساده بوده و از زبان هوش مصنوعی ML استفاده می­کند و مبتنی بر تئوری کیسه است و یکی از روش­های رسمی پرکاربرد محسوب می­شود که قابلیت بسیار زیادی در مدل سازی انواع سیستم­های توزیعی و همروند دارد. در شبکه پتری رنگی، مدل ایجاد شده برای اثبات ویژگی­های رفتاری سیستم با انجام تغییرات جزئی، قابلیت استفاده برای شبیه­سازی و استخراج معیارهای کارآیی سیستم را هم دارد. بدین ترتیب با ایجاد یک مدل، ابتدا صحت ویژگی­های رفتاری سیستم اثبات شده و سپس معیارهای کمی کارآیی سیستم با همان مدل قابل استخراج است.

در این کارگاه مد نظر است که ابتدا شبکه­ پتری کلاسیک و مبنای ریاضی آن بطور اجمالی معرفی شود. سپس شبکه­ پتری رنگی معرفی خواهد شد و بطور اجمالی زبان هوش مصنوعی ML معرفی خواهد شد. در ادامه یک سیستم نمونه با استفاده از ابزار متن باز CPN Tools با شبکه پتری رنگی سلسله مراتبی مدل­سازی و اجرا شده و فضای حالت آن استخراج خواهد شد. سپس بررسی مدل به همراه زبان­های LTL و CTL معرفی خواهند شد و چند ویژگی رفتاری پر کاربرد با این زبان­ها فرموله خواهند شد. سپس این ویژگی­ها با جستجو در گراف فضای حالت اثبات خواهند شد. در انتها نحوه شبیه­سازی سیستم با استفاده از مدل توسعه یافته و استخراج معیارهای کارآیی سیستم نمایش داده خواهد شد.

Journal Papers

1.   S. Najjar Ghabel,S. Pashazadeh,"Modeling Automatic Generator of Optimal and Minimal Covers of Functional Dependency",Indian Journal of Science and Technology,Vol. 8,no. 35,December 2015.

2.   S. Pashazadeh,M. Rahimi,"Modeling Timestamp Ordering Method Using Colored Petri Net",Indian Journal of Science and Technology,Vol. 8,no. 35,December 2015.

3.   S. Pashazadeh,"Automatic Analysis of Computer Game Using Colored Petri Net",Tabriz
Journal of Electrical Eng. (Accepted).

4.   S. Pashazadeh,S. Saeedvand,"Modelling of Walking Humanoid Robot with Capability of Floor Detection and Dynamic Balancing Using Colored Petri Net",International Journal in Foundations of Computer Science & Technology (IJFCST),Vol. 4,No. 2,pp. 1-10,March 2014.

5.   S. Pashazadeh,E. Abdolrahimi Niyari,"Modeling Enterprise Architecture Using Timed Colored Petri Net: Single Processor Scheduling",International Journal of Managing Public Sector Information and Communication Technologies (IJMPICT),Vol. 5,No. 1,pp. 1-13,March 2014.

6.   A. Keshvari Ilkhichi,S. Pashazadeh,“Modelling Kerberos Authentication Protocol Using Colored Petri Net”,International Journal of Information & Network Security (IJINS),Vol. 2,No. 5,pp. 403-416,October 2013.

7.   S. Pashazadeh,"Modeling and Verification of Deadlock Potentials of a Concurrency Control Mechanism in Distributed Databases Using Hierarchical Colored Petri Net",International Journal of Information and Education Technology (IJIET),Vol. 2,No. 2,April 2012,pp.77-82.

8.   S. Tafkiki Alamdari,S. Pashazadeh,and H. Mirzamohammadzadeh,"Security Analysis of CARBAC Model in Pervasive Computing Environment Using Colored Petri Net",Journal of Computing,Vol. 4,No. 7,July 2012,pp. 61-69.

9.   S. Pashazadeh and M. Pashazadeh,"Modeling an Automatic Proof Generator for Functional Dependency Rules Using Colored Petri Net",International Journal in Foundations of Computer Science & Technology (IJFCST),Vol. 2,No. 5,September 2012,pp. 31-47.

10. S. Pashazadeh,"Modeling and Verification of Access Rights in Take-Grant Protection Model Using Colored Petri Nets" International Journal of Information & Network Security (IJINS),Vol. 2,No. 1,February 2013,pp. 413-425.

 

National & International Conference Papers

1.   E.V. Arekhloo,S. Pashazadeh,S.N. Razavi,"Modelling of Mamdani Fuzzy Inference Engine using hierarchical colored Petri nets",13th Iranian Conference on Fuzzy Systems (IFSC),Qazvin,Iran,Aug. 27-29,2013.

2.   S. Pashazadeh,“Modeling a Concurrency Control Mechanism in Distributed Databases using Hierarchical Colored Petri Net",2012 International Conference on Information and Computer Applications (ICICA 2012),IPCSIT vol. 24 (2012) IACSIT Press,Singapore,Hong Kong,China,February 17-18,2012,pp. 286-289.

3.   S. Pashazadeh,“Modeling a Resource Management Method Using Hierarchical Colored Petri Nets”,International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2011),Mashhad,Iran,October 13-14,2011,pp. 55-60.

 

 بازگشت1395/02/08
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !